Házirend

Az ABS Sportcentrum, Pub & Bowling üzemeltetője:
Androméda Budaörs Sportcentrum Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 299.

  • A Sportcentrum nyitvatartási rendje
  • Hétköznap 7.00 – 22.00
  • Szombat 8.00 – 16.00
  • Vasárnap 8.00 – 16.00
  • Pub & Bowling nyitvatartási rendje:
  • Minden nap 12.00 – 22.00

  Az ABS Sportcentrum, Pub & Bowling sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a nyitvatartási időn belül vehetőek igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és az üzemeltető előzetesen engedélyezte).
  A szolgáltatásokat igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a Sportcentrumot időben elhagyni.

 1. Az ABS Sportcentrum, Pub & Bowling területe csak rendeltetésének megfelelően és jelen Házirendben foglalt szabályok betartása mellett használható. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását jelenti. A Házirend megváltoztatásának jogát a Sportcentrum üzemeltetője fenntartja.
 2. Az ABS Sportcentrum, Pub & Bowling területén TILOS:
  • az olyan tevékenység, mely az ABS Sportcentrum szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályokba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
  • a Sportcentrum gépeit, eszközeit, berendezéseit vizes testtel igénybe venni
  • mozgásban lévő drótkötelekhez, forgó csigakerekekhez nyúlni
  • a sport termekben ételt fogyasztani (ital csak zárható, műanyag flakonban vihető be)
  • minden, másokat erős szaggal, zajjal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tényező
  • drogok, narkotikumok, tiltott szerek fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés
  • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, hang és képanyag készítése, zene szolgáltatása
 3. A Sportcentrum, Pub & Bowling területén mindenki SAJÁT FELELŐSSÉGRE tartózkodhat, a szolgáltatásokat és az eszközöket SAJÁT KOCKÁZATÁRA veheti igénybe, kizárólag saját fizikai és egészségügyi állapotát figyelembe véve!
 4. Az üzemeltető a szolgáltatások igénybevétele során életben, testi épségben, illetve vagyontárgyakban bekövetkezett károsodásokért felelősséget nem vállal!
 5. A fitness, aerobic, foci, squash termekben megfelelő sportruházat és zárt váltócipő használata kötelező!
 6. A súlyzókat, tárcsákat, sporteszközöket használat után a helyükre visszatenni, és a gépeket használat után megtisztítani szíveskedjenek!
 7. A Sportcentrum, Pub & Bowling-ot 14 éven aluli gyermek csak szülői felügyelet mellett látogathatja. Kivételt képez, ha a szülő (felnőtt kísérő) írásbeli nyilatkozatában felelősséget vállal a gyermekéért a Sportcentrum, Pub & Bowling-ban való tartózkodás idejére. A szülőnek (felnőtt kísérőnek) kötelessége a gyermek belépését jelezni.
 8. A Sportcentrum, Pub & Bowling-ban (pl. termek, öltözők, stb.) hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk! Értékmegőrző a recepció mellett található.
 9. A Sportcentrum dolgozói jogosultak a kedvezmények igénybe vételét annak feltétele igazolásától függővé tenni (pl. kérheti a diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány, céges igazolvány bemutatását, stb.)
 10. Szabálytalanság esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve kizárni.
 11. Az ABS Sportcentrum, Pub & Bowling területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek köteles késedelem nélkül jelezni.
  Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

  • Mentők 104
  • Tűzoltóság 105
  • Rendőrség 107
  • Általános segélyhívó 112
 12. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A Sportcentrum sportterületeit igénybe venni csak érvényes bérlettel, vagy belépőjeggyel lehet.
 13. A Sportcentrum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

ABS Sportcentrum Vezetősége